Trang chủ Thời khóa biểu Thời khóa biểu từ tuần 31 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 08/04/2013

Thời khóa biểu từ tuần 31 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 08/04/2013

45

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 31 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 08/04/2013

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2012-2013, ÁP DỤNG TỪ 14/01/2013

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’, sinh hoạt 15 phút đầu giờ

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ 11h00’

BUỔI CHIỀU

– Học sinh vào lớp lúc 13h15’, sinh hoạt 15’ đầu giờ

*Tiết 1: Từ 13h30’ – 14h15’

*Tiết 2: Từ 14h15’ – 15h00’

– Nghỉ giải lao 10 phút, thể dục giữa giờ

*Tiết 3: Từ 15h10’ – 15h55’

*Tiết 4: Từ 15h55’ – 16h40’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 16h45’ – 17h30’

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

Sơ đồ phòng học năm học 2012-2013
Sơ đồ phòng học (học thêm) năm học 2012-2013
Sơ đồ phòng học (học thêm) năm học 2012-2013