Trang chủ Tin nhà trường Thời khóa biểu Tuần 01 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 22/08/2011

Thời khóa biểu Tuần 01 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 22/08/2011

29

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu Tuần 01 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 22/08/2011

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2011-2012

BUỔI SÁNG

– Vào lớp lúc 6h45’ sinh hoạt 15 phút

*Tiết 1: Từ 7h00’ – 7h45’

*Tiết 2: Từ 7h45′ – 8h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút

*Tiết 3: 8h40’ – 9h25’

*Tiết 4: 9h25’ – 10h10’

– Nghỉ giải lao 5 phút

*Tiết 5: Từ 10h15’ – 11h00’

BUỔI CHIỀU

– Học sinh học ôn tập vào lớp lúc 13h45’

*Tiết 1: Từ 14h00’ – 14h45’

*Tiết 2: Từ 14h45′ – 15h30’

– Nghỉ giải lao 10 phút

*Tiết 3: 15h40’ – 16h25’

*Tiết 4: 16h25’ – 17h10’

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

Sơ đồ phòng học năm học 2011-2012