Trang chủ Tin nhà trường Thông báo các mốc thời gian và hướng dẫn điều chỉnh nguyện...

Thông báo các mốc thời gian và hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT ĐH, CĐSP năm 2017

279

Thông báo

THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG
ĐKXT ĐH, CĐSP NĂM 2017

________

 

Thực hiện công văn số 936/SGDĐT-GDTX-CN, ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017, trường THPT Ngô Gia Tự lưu ý với tất cả thí sinh một số vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ĐH, CĐSP. Cụ thể như sau:

1. Thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

– Mốc thời gian: từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017.

– Địa chỉ thực hành: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Thí sinh đăng nhập bằng số CMND

Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh thực hành việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017 nhằm giúp thí sinh làm quen với điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.

2. Thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có nhu cầu):

2.1. Trường hợp số lượng nguyện vọng sau điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.

– Mốc thời gian: từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017.

– Hình thức thực hiện: điều chỉnh trực tuyến.

– Địa chỉ thực hiện: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017, thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

2.2. Trường hợp số lượng nguyện vọng sau điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.

– Mốc thời gian: từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017.

– Hình thức thực hiện: điều chỉnh bằng phiếu.

– Từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017, hướng dẫn thí sinh có nhu cầu chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu. Lưu ý: thu thêm phí đối với nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT ban đầu).

Nếu có thắc mắc, thí sinh có thể liên hệ thầy Nguyễn Tiến Dũng, thầy Nguyễn Đức Khanh, cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc để được hướng dẫn.

Ea Kar, ngày 05 tháng 7 năm 2017

TM. Tổ Thu nhận hồ sơ ĐKDT THPTQG, TS ĐH-CĐ 2017

Người thông báo

Nguyễn Đức Khanh

(SĐT: 0986.913.419)