Trang chủ HSG IOE Thông báo cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 2010

Thông báo cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 2010

48

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 08/ TB –NGT

Eakar,ngày 28 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

Thực hiện quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2010 về “Ban hành  thể lệ cuộc thi Olympic trên Internet dành cho sinh phổ thông”, theo công văn số 7202/ QĐ-BGDĐT- GDTrH ngày 28 tháng 10 năm 2010 về việc “Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011”, theo công văn số1129/ SGD&ĐT- GDTrH ngày 27 tháng 10 năm 2010 về việc “Hướng dẫn tham gia dự thi  tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông”, trường THPT NGÔ GIA TỰ phát động cuộc thi OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET cho toàn thể học sinh của trường thuộc các khối lớp 10, 11, 12.

I. MỤC ĐÍCH

–   Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học.

–   Tạo sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

–  Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tập.

–  Tạo môi trường thân thiện và lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập

–  Tạo nên sự yêu thích và đam mê bộ môn Tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

II. ĐỐI TƯỢNG

–  Tất cả các học sinh của trường THPT NGÔ GIA TỰ thuộc tất cả các khối lớp 10,11,12.

–  Đăng kí thành viên trên website: www.ioe.vn để tham gia các vòng thi tự nguyện và kỳ thi các cấp.

III. THỂ LỆ CUỘC THI ( Được niêm yết trên bảng tin và website của nhà trường)

IV. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

–  Thí sinh tham gia các vòng thi tự nguyện từ vòng 1 đến vòng 14

–  Vòng thi cấp trường (Vòng 15) (Học sinh khối 10, 11,12)

–  Vòng thi cấp huyện  (Vòng 20) (Học sinh khối 10, 11,12)

–  Vòng thi cấp tỉnh (Vòng 25) (Học sinh khối 10, 11,12)

–  Vòng thi cấp quốc gia (Vòng 30) (Học sinh khối 12)

V. THỜI GIAN

–  Vòng 15  (9h00 ngày 25/12/2010 đến hết 16hh30 ngày 28/12/2010)

–  Vòng 20  (9h00 ngày 29/01/2011)

–  Vòng 25  (9h00 ngày 05/03/2011)

–  Vòng 30  (9h00 ngày 09/04/2011)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

–  Nhà trường ra quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi (Có Quyết định và Danh sách kèm theo).

–  Thông báo rộng rãi thể lệ cuộc thi đến tất cả học sinh trong trường qua các hoạt động ngoại khoá và các phương tiện thông tin đại chúng.

–  Tổ chức các vòng thi các cấp.

VII. KHEN THƯỞNG

Học sinh vượt qua các vòng thi sẽ được các giải thưởng  cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc

LƯU Ý:

1.     Giao cho tổ Anh văn và các giáo viên phụ trách bộ môn Tiếng Anh có trách nhiệm  phổ biến thể lệ cuộc thi đến toàn thể học sinh, khuyến khích, động viên học sinh tham gia tích cực, có chất lượng.

2.     Mọi khó khăn trong quá trình thực hiện, liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi  trường.

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Thị Dinh