Trang chủ HSG IOE Thông báo cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 2011-2012

Thông báo cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet 2011-2012

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 16/ TB –NGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea kar, ngày 24 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

Thực hiện quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2010 về “Ban hành  thể lệ cuộc thi Olympic trên Internet dành cho sinh phổ thông”, theo công văn số 7202/ QĐ-BGDĐT- GDTrH ngày 28 tháng 10 năm 2010 về việc “Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011”, theo công văn số1127/ SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 10 năm 2011 về việc “Triển khai cuộc thi  Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012”, trường THPT NGÔ GIA TỰ phát động cuộc thi OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET cho toàn thể học sinh của trường thuộc các khối lớp 10,11,12.

I. MỤC ĐÍCH

–  Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học.

–  Tạo sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

– Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tập.

–  Tạo môi trường thân thiện và lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập.

–  Tạo nên sự yêu thích và đam mê bộ môn Tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

II. ĐỐI TƯỢNG

–  Tất cả các học sinh của trường THPT NGÔ GIA TỰ thuộc tất cả các khối lớp 10,11,12.

–  Đăng kí thành viên trên website: www.ioe.vn để tham gia các vòng thi tự nguyện và kỳ thi các cấp.

III. THỂ LỆ CUỘC THI (Được niêm yết trên bảng tin và website của nhà trường: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/?p=1624)

IV. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

–  Thí sinh tham gia các vòng thi tự nguyện từ vòng 1 đến vòng 14. (Mở vào lúc 8h45’ các ngày thứ Bảy)

–  Vòng thi cấp trường (Vòng 15)

–  Vòng thi cấp huyện  (Vòng 20)

–  Vòng thi cấp tỉnh (Vòng 25)

V. THỜI GIAN

1. Vòng 15

Học sinh có thể tham gia các vòng tự luyện bất cứ thời điểm nào, nhưng để tham gia thi cấp trường (Vòng 15 từ 8h45’ ngày 3/12/2011 đến hết ngày 9/12/2011), học sinh phải hoàn thành 14 vòng tự luyện trước ngày 30/11/2011.

2. Vòng 20

Học sinh phải hoàn thành các vòng thi tự luyện (Từ vòng 16 đến vòng 19). Vòng 20 tổ chức cùng thời điểm: Lớp 10, 11, 12 từ 15h30’ đến 16h30’ ngày 12/2/2012.

3. Vòng 25

Học sinh phải hoàn thành các vòng thi tự luyện (Từ vòng 21 đến vòng 24). Vòng 25 tổ chức cùng thời điểm trên toàn quốc: Lớp 10, 11, 12 từ 15h30’ đến 16h30’ ngày 24/3/2012.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Nhà trường ra quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi (Có Quyết định và Danh sách kèm theo)
  2. Thông báo rộng rãi thể lệ cuộc thi đến tất cả học sinh trong trường qua các hoạt động ngoại khoá, trên trang Web của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng.
  3. Giao cho tổ Anh văn và các giáo viên phụ trách bộ môn Tiếng Anh có trách nhiệm phổ biến thể lệ cuộc thi đến toàn thể học sinh, khuyến khích, động viên học sinh tham gia tích cực, có chất lượng.
  4. Phân công cho giáo viên phụ trách từng khối lớp, lên kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh ở các vòng thi tự luyện và có thể tự luyện tại Phòng vi tính của nhà trường.
  5. Nhà trường tổ chức các vòng thi cấp trường và cấp huyện.

VII. KHEN THƯỞNG

Học sinh vượt qua các vòng thi sẽ được nhận các giải thưởng  các cấp.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Thị Dinh