Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID...

Thông báo: Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID 19”

1432

Link tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCNet: https://vcnet.vn/

http://vcner.vn

Yêu cầu: 100% Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi.

CV tuyên truyền

Thể lệ cuộc thi