Trang chủ Kiểm tra tập trung Thông báo đăng ký môn thi lại, lịch ôn thi lại, thời...

Thông báo đăng ký môn thi lại, lịch ôn thi lại, thời gian thi lại năm học 2022-2023

253

Thông báo đăng ký môn thi lại, lịch ôn thi lại, thời gian thi lại năm học 2022-2023

  1. Đăng ký thi lại: Học sinh thi lại đăng ký từ ngày 20/7 đến 25/7/2023 qua giáo viên chủ nhiệm (GVCN báo cáo về thầy Nguyễn Thanh Phong).
  2.  Lịch học ôn thi lại từ 25/7 đến 02/8/2023.
  3. Thời gian tổ chức thi lại: từ 8h00 ngày 03/8/2023 tại Phòng Hội đồng.