Trang chủ Tin nhà trường Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc...

Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo, nộp học bạ THCS của thí sinh thi vào 10 năm học 2012-2013

593

Thông báo nhà trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

V/v rút hồ sơ, phúc khảo và nộp học bạ THCS

Hiện nay Sở GD & ĐT đã thông báo điểm chuẩn, số lượng và danh sách học sinh trúng tuyển vào 10 năm học 2012-2013 (xem tại  trường hoặc trên website nhà trường).

Nay trường THPT Ngô Gia Tự thông báo:

1) Đối với học sinh không trúng tuyển tại trường: đến nhận hồ sơ tại văn thư nhà trường từ ngày 11/07 đến 15/7/2012. (Khi nhận cần xuất trình thẻ dự thi hoặc Hộ khẩu và CMND).

2) Đối với học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi gặp văn thư nhà trường:

+ Nhận đơn phúc khảo;

+ Điền đầy đủ các nội dung trong đơn;

+ Nộp đơn phúc khảo chậm nhất ngày 17/7/2012.

3) Đối với học sinh có trong danh sách trúng tuyển nộp học bạ THCS bản chính tại văn thư nhà trường, thời gian từ 18/7 đến 26/7/2012. (Nếu học sinh không nộp học bạ THCS bản chính sẽ không có trong danh sách sắp xếp lớp của nhà trường)

Ea Kar, ngày 12 tháng 7 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

Tải về Danh sách trúng tuyển vào 10 năm học 2012-2013:

Quyết định 497 Sở GD&ĐT