Trang chủ Sáng kiến kinh nghiệm Thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014

Thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014

63

Thông báo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI VIẾT SKKN NĂM 2013-2014

______________

– Căn cứ công văn số: 76/SGDĐT-VP ngày 16 tháng 01  năm 2013 của Sở giáo dục và Đào tạo ĐăkLăk  về việc hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016;

– Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014;

Hiệu trưởng nhà trường thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

 

I. Vòng 1 (cấp trường):

– Thời gian tổ chức: 8h00 thứ 7 ngày 15 tháng 3 năm 2014

– Địa điểm: Nhà đa chức năng của trường

– Nội dung, hình thức thi: Cá nhân viết SKKN trực tiếp báo cáo những nội dung chủ chốt của SKKN (tên đề tài, nội dung, phạm vi nghiên cứu…) thời gian trình bày không quá 20 phút.

– Ban giám khảo và ban tổ chức (theo Quyết định)

– Hồ sơ đăng ký thi viết SKKN cấp trường 2013-2014 gồm:

1/ Mẫu đăng ký thi viết SKKN năm học 2013-2014 (theo mẫu)

2/ Báo cáo sơ lược SKKN (3 bản)

3/ file SKKN

=> Tất cả các loại hồ sơ nộp về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng hạn chót sáng thứ 6, ngày 14/03/2014. Để ban tổ chức tổng hợp chuẩn bị cho hội thi.

 

II. Vòng 2 (cấp Sở):

Những SKKN đạt giải cấp trường (từ loại B trở lên) thì  nhà trường làm hồ sơ dự thi cấp Sở.

 

III. Một số lưu ý:

1-     SKKN được bảo lưu 2 năm;

2-     Những SKKN của giáo viên tham gia dự thi và đạt giải giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014 thì được công nhận đạt giải SKKN năm học 2013-2014. (những SKKN bảo lưu từ năm học 2012-2013 thì chỉ được bảo lưu đến hết năm 2013-2014);

3-     SKKN khi viết cần theo cấu trúc trong hướng dẫn của công văn số: 76/SGDĐT-VP ngày 16 tháng 01  năm 2013 của Sở giáo dục và Đào tạo ĐăkLăk  về việc hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016. (công văn có trên trang Web của nhà trường).

 

Ea Kar, ngày 08 tháng 03 năm 2014

K. T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

          (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Dũng


Giấy mời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

GIẤY MỜI

(Tham dự buổi báo cáo SKKN năm 2013-2014, cấp trường)

 

Kính gửi: Các tổ chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự

 

Theo kế hoạch thi SKKN năm học 2013-2014, trường THPT Ngô Gia Tự tiến hành tổ chức thi viết SKKN năm 2013-2014 cấp trường như sau:

Thời gian: 8h00 thứ 7 ngày 15 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Nhà đa chức năng trường THPT Ngô Gia Tự

Thành phần đại biểu kính mời:

– Các ông (bà) trong BGH nhà trường;

– Các ông (bà) trong BCH công đoàn nhà trường;

– Các ông (bà) tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ văn phòng;

– Các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường;

– Các sinh viên của đoàn giáo sinh thực tập sư phạm.

Nội dung: Tham dự buổi báo cáo SKKN của các giáo viên tham gia viết SKKN năm 2013-2014 (vòng thi cấp trường)

Kính mời các ông (bà) đại biểu sắp xếp thời gian, tham gia đúng thời gian quy định. Xin chân thành cảm ơn.

 

Ea Kar, ngày 10 tháng 03 năm 2014

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Tiến Dũng