Trang chủ Tags SKKN

Tag: SKKN

SKKN Toán – Thầy Hà Duy Nghĩa – Đề tài: Phát triển tư duy...

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020Lĩnh vực: Toán học Tác giả: Thầy Hà Duy Nghĩa Đề tài: Phát triển tư duy học...

Kết quả xếp loại sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo...

DANH SÁCH XẾP LOẠI SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2019-2020 (Kèm theo Quyết định số 243 /QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2020) ĐƠN VỊ: THPT NGÔ...

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 – 2014

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 - 2014

Quyết định thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN cấp trường năm học...

Quyết định thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN cấp trường năm học 2013 - 2014

Thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014

Thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014