Trang chủ Tags SKKN

SKKN

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 – 2014

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 - 2014

Quyết định thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN cấp trường năm học...

Quyết định thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN cấp trường năm học 2013 - 2014

Thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014

Thông báo kế hoạch thi viết SKKN năm học 2013-2014

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014 Điều kiện dự thi, lịch thi, biểu mẫu đăng kí thi...

Kế hoạch hội thi Giáo viên giỏi tỉnh năm học 2013-2014

Công văn số 59/KH-GDTrH, ngày 18 tháng 9 năm 2013, v/v kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2013 - 2014

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016