Trang chủ Tin nhà trường Thông báo lịch thi lại năm học 2010-2011

Thông báo lịch thi lại năm học 2010-2011

52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2010-2011

Kế hoạch thi lại của năm học 2010-2011 có sự thay đổi, cụ thể như sau:


– Lịch thi lại của học sinh khối 10 và 11 năm học 2010-2011 dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 6 nay chuyển sang lúc 7h00 ngày 15 tháng 7 năm 2011.

– Đề nghị học sinh có trong danh sách thi lại đi thi đúng thời gian và địa điểm qui định.

– Mọi chi tiết thắc mắc về thời gian địa điểm liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng nhà trường để được giải đáp.
(đt: 0982.434.113)

Eakar, ngày 11 tháng 06 năm 2011

P. Hiệu trưởng

(đã ký,đóng dấu)

NGUYỄN TIẾN DŨNG