Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ năm 2014

Thông báo nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ năm 2014

55

THÔNG BÁO

Nhà trường đã nhận về giấy báo dự thi ĐH, CĐ năm 2014. Học sinh đã đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2014, đến nhận Giấy báo dự thi ĐH, CĐ 2014 tại phòng văn thư, bắt đầu từ ngày 16/6/2014. (Khi đi lấy giấy báo dự thi cần mang theo phiếu số 2 hoặc CMND).

 

Hiện tại, đã có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2014, học sinh nhận Giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT 2014 (tạm thời) vào ngày 20/6/2014 tại phòng văn thư. (Khi đi lấy giấy chứng nhận cần mang theo thẻ dự thi tốt nghiệp hoặc CMND).