Trang chủ Tin nhà trường Thông báo thi lại năm học 2009-2010

Thông báo thi lại năm học 2009-2010

29

THÔNG BÁO

NHỮNG HỌC SINH LỚP 10&11 NĂM HỌC 2009-2010 CÓ DANH SÁCH THI LẠI, NGÀY 04/08/2010 GẶP THẦY NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN THI LẠI.


DANH SÁCH HỌC SINH LƯU BAN, RÈN LUYỆN HÈ, THI LẠI TRONG NĂM HỌC 2009-2010

TT Mã hs Họ Tên Ngày sinh Lớp ĐTBCN Học lực Hạnh kiểm Kết luận
1 10C0527 Ngô Văn Sang 04/07/1994 10C5 5 Kém Tb Lưu ban
2 11C0219 Tô Tuấn Sơn 05/09/1993 11C2 4.9 Y Y Lưu ban
3 10C0118 Hà Thị Liên 03/04/1994 10C1 6.1 Tb Y Rlh
4 11C0334 Nguyễn Thị Thảo (a) 11/02/1993 11C3 5.8 Tb Y Rlh
5 10C0203 Nguyễn Thanh Cương 25/06/1994 10C2 5.3 Y K Thi lại
6 10C0211 Phan Trung Hiếu 27/12/1993 10C2 4.8 Y K Thi lại
7 10C0504 Nông Văn Hải 13/11/1992 10C5 5.4 Y K Thi lại
8 10T0601 Trần Văn Bộ 05/10/1994 10T6 4.7 Y Tb Thi lại
9 10T0746 Ngô Đình Hội 01/01/1994 10T7 5.9 Y K Thi lại
10 11C0205 Nguyễn Thị 28/05/1993 11C2 5.5 Y K Thi lại
11 11C0217 Nguyễn Văn Quý 13/03/1993 11C2 5.1 Y Tb Thi lại
12 11C0225 Trần Thị Thươn 25/05/1992 11C2 5.5 Y T Thi lại
13 11C0307 Phạm Trung Đức 10/11/1993 11C3 5.4 Y Tb Thi lại
14 11C0324 Phạm Thị Nguyệt 09/10/1993 11C3 5.6 Y K Thi lại
15 11C0408 Nguyễn Thị Thu 12/08/1993 11C4 5.5 Y Tb Thi lại
16 11C0439 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 30/03/1993 11C4 5.6 Y Tb Thi lại
17 11C0520 Nguyễn Văn Hùng 03/12/1993 11C5 5.4 Y K Thi lại
18 11C0705 Trần Ngọc Cường 01/09/1990 11C7 5 Y Tb Thi lại
19 11C0719 Đăng Văn Nguyên 25/08/1993 11C7 5.8 Y K Thi lại
20 11T0301 Nguyễn Tuấn Anh 16/01/1993 11T3 5.2 Y Tb Thi lại
21 11T0706 Huỳnh Anh Đô 19/07/1993 11T7 5.5 Y Tb Thi lại

BGH Nhà trường