Trang chủ Nổi bật Thông báo về kết quả kiểm tra tập trung – Bài kiểm...

Thông báo về kết quả kiểm tra tập trung – Bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019

4827

THÔNG BÁO

Hiện đã có Kết quả kiểm tra tập trung – Bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019. Nhà trường đã gửi tin nhắn báo điểm qua hệ thống SMAS đến các em học sinh, quý phụ huynh. Ngoài ra, các em học sinh, quý phụ huynh có thể xem điểm qua hệ thống Sổ liên lạc điện tử SMAS (link: http://smsedu.smas.vn/) hoặc xem điểm đã được dán tại bảng tin nhà trường.

Hướng dẫn thêm về xem điểm tại hệ thống Sổ liên lạc điện tử SMAS (link: http://smsedu.smas.vn/) :

Bước 1: Truy cập link http://smsedu.smas.vn/

Bước 2: Tại trang Sổ liên lạc điện tử, nếu chưa có mật khẩu: 

2.1. Các em học sinh, quý phụ huynh chọn “Nhấn vào đây Để khôi phục mật khẩu” (hình minh họa)

2.2. Tại trang khôi phục mật khẩu: Các em học sinh, quý phụ huynh nhập số điện thoại, mã xác nhận và bấm “KHÔI PHỤC MẬT KHẨU” (hình minh họa)

2.3. Hệ thống SMAS sổ liên lạc điện tử sẽ gửi mật khẩu về điện thoại của học sinh, quý phụ huynh.

Bước 3: Tại trang Sổ liên lạc điện tử http://smsedu.smas.vn/, khi có mật khẩu: Các em học sinh, quý phụ huynh nhập số điện thoại, mật khẩu và bấm “ĐĂNG NHẬP” (hình minh họa) để vào xem điểm.