Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Thông báo về việc chuẩn bị lập danh sách giáo viên coi...

Thông báo về việc chuẩn bị lập danh sách giáo viên coi thi, chấm thi TN THPT 2012

181

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị lập danh sách coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2012


Để chuẩn bị cho việc lập danh sách giáo viên coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2012, nay nhà trường xin thông báo:

I. Những trường hợp có thể xin miễn coi thi, chấm thi:

1) Trường hợp bị ốm đau đột xuất (phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

2) Giáo viên nữ có thai hoặc có con nhỏ (cá nhân làm đơn xin miễn coi thi);

3) Giáo viên có lý do đặc biệt không thể làm nhiệm vụ coi thi được (cá nhân làm đơn xin miễn coi thi).

Các giáo viên có nhu cầu xin miễn coi thi, chấm thi tốt nghiệp cần làm đơn và gửi cho thầy Trần Thanh Minh trước ngày 24/3/2012 để nhà trường lập danh sách gửi về Sở đúng thời hạn.

Sau thời hạn trên, giáo viên không có đơn nhà trường không chịu trách nhiệm.

II. Trường hợp có người thân thi tốt nghiệp THPT 2012:

Giáo viên có vợ, chồng, con, em ruột bên vợ hoặc bên chồng, người giám hộ, người đỡ đầu tham gia thi tốt nghiệp THPT 2012 liên hệ thầy Nguyễn Đức Khanh để báo thông tin chi tiết trước ngày 24/3/2012.

Giáo viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Sở GD&ĐT về các khai báo ở trên.

Eakar, ngày 17 tháng 3 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh