Trang chủ Nổi bật Thông báo về việc kê khai thông tin lý lịch cán bộ...

Thông báo về việc kê khai thông tin lý lịch cán bộ công chức, viên chức

579

Thông báo

Tải file kê khai thông tin lý lịch cán bộ công chức, viên chức theo mẫu tải tại link:

https://drive.google.com/file/d/1V4_HBfJuQsp6iqSARs0zjx9vfek4T5F9/view?usp=sharing