Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo về việc xem chỉnh sửa thông tin hồ sơ đăng...

Thông báo về việc xem chỉnh sửa thông tin hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2011

27

Nhà trường xin thông  báo

Thời gian xem chỉnh sửa thông tin đăng ký:

Từ ngày 13/4 đến 14/4/2011, nhà trường sẽ dán các thông tin hồ sơ học sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ ở  bảng tin. Các em học sinh xem, đối chiếu, nếu có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, đề nghị gặp cô Minh (phòng kế toán), cô Huyền (phòng thiết bị) để bổ sung, chỉnh sửa.