Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc xét “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài...

Thông báo về việc xét “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam”

55

Theo công văn số 1997/SGDĐT-PCCTHSSV của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện đang có chương trình “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam”. Đề nghị quý thầy/cô giáo chủ nhiệm các lớp nghiên cứu công văn và tiêu chí xét học bổng (trong file đính kèm) để đề xuất những học sinh đủ điều kiện cho BGH xem xét, chọn lựa.

Tải file hướng dẫn Ở ĐÂY