Trang chủ Các PT, hội thi khác Thông tin một số Cuộc thi

Thông tin một số Cuộc thi

605

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường nghiên cứu kỹ Thể lệ (có file đính kèm) 02 Cuộc thi, 01 Cuộc vận động và cố gắng, nhiệt tình tham gia nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

  1.  Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020). TẢI FILE TẠI ĐÂY
  2.  Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. TẢI FILE TẠI ĐÂY
  3.  Cuộc vận động “Hiến kế xây dung và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”. TẢI FILE TẠI ĐÂY

Hy vọng và tin tưởng quý thầy cô và học sinh trường ta sẽ tích cực tham gia và đạt kết quả cao.

Hiệu trưởng

(đã ký)

Phạm Thị Dinh