Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông...

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

672

Xem Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại link: 

https://drive.google.com/open?id=1UC7kbAXUAylwlUrLfHElDy5LrKT7X09f

 

Điểm mới trong kì thi tốt nghiệp THPT 2020:

– Tăng cường tự chủ của các địa phương (tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương):

– Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương mình.

– Thời gian tổ chức thi chỉ có 2 ngày: 09,10/8/2020.

– Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi; chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của Kỳ thi.

– Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GDDT và của sở GDDT, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

– Thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh.