Trang chủ Tags Quy chế thi TN THPT

Quy chế thi TN THPT

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

Xem Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại link:  https://drive.google.com/open?id=1UC7kbAXUAylwlUrLfHElDy5LrKT7X09f   Điểm mới trong kì thi tốt nghiệp THPT 2020: -...

Thông tư 10 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2012

Thông tư 10 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2012