Trang chủ Tags Quy chế thi TN THPT

Tag: Quy chế thi TN THPT

Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Xem Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT về quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại link: https://drive.google.com/file/d/1vmliBgqB5kSCR56uqSH2HJbYmNM4eFZm/view?usp=sharingNhững mốc thời gian cần lưu ý...

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

Xem Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại link: https://drive.google.com/open?id=1UC7kbAXUAylwlUrLfHElDy5LrKT7X09f Điểm mới trong kì thi tốt nghiệp THPT 2020:-...

Thông tư 10 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2012

Thông tư 10 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2012