Trang chủ Nổi bật Thư mời cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự về tham...

Thư mời cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự về tham dự lễ đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia

4944

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Ea Kar, ngày 26 tháng 01 năm 2018

THƯ MỜI

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ VỀ THAM DỰ LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

____________________

Theo quyết định số 3648/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017, của UBND tỉnh Đắk Lắk, trường THPT Ngô Gia Tự đã đạt các tiêu chí về trường chuẩn Quốc gia;

Thực hiện công văn số 148/SGDĐT-VP, ngày 25 tháng 01 năm 2018, của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk;

Trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia trong 2 ngày: 08, 09 tháng 02 năm 2018 (lễ chính thức vào ngày 09 tháng 02 năm 2018), tại trường THPT Ngô Gia Tự.

Chương trình buổi lễ:

  1. Từ 7h30-8h00: Tiếp đón đại biểu và khách mời;
  2. Từ 8h00-9h00: Văn nghệ chào mừng;
  3. Từ 9h00-10h00: Lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia;
  4. Từ 10h00-11h00: Tham quan trường và dự liên hoan thân mật.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các cựu học sinh của trường, vào lúc 7h30 ngày 09 tháng 02 năm 2018 về tham dự, chung vui cùng tập thể nhà trường.

Để thuận tiện cho việc tổ chức buổi lễ, Ban tổ chức rất mong những cựu học sinh tham dự buổi lễ liên lạc trước với thầy Hoàng Trọng Lập – chủ tịch Công đoàn trường qua số điện thoại: 02623. 500 171.

Sự có mặt của quý vị là niềm vui và vinh hạnh cho nhà trường.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương