Trang chủ Tags Trường chuẩn Quốc gia

Trường chuẩn Quốc gia

Lễ đón bằng công nhận trường THPT Ngô Gia Tự đạt chuẩn quốc gia

Theo quyết định số 3648/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017, của UBND tỉnh Đắk Lắk, trường THPT Ngô Gia Tự đã đạt các...

Thư mời cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự về tham dự lễ...

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ____________  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...