Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay tuần 13, HK1 2014-2015

[Tổ – Toán Tin học] Phân công dạy thay tuần 13, HK1 2014-2015

56

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Tổ Toán – Tin học

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 10 tháng 10 năm 2014

PHÂN CÔNG DẠY THAY ĐỒNG CHÍ HOÀNG TRỌNG LẬP

Tuần: 13 Năm học 2014 – 2015

 

Thứ, ngàyBuổiTiếtLớpNgười dạy thayBài dạyGhi chú
Thứ 4, ngày 12-11-2014Sáng110A07Nguyễn Văn DụcXem lịch báo giảngÔ.T
310A03Mai Bá VănXem lịch báo giảngÔ.T
Chiều110A03Nguyễn Thị HátXem lịch báo giảng
210A07Xem lịch báo giảng
310A07Xem lịch báo giảng
Thứ 5, ngày 13-11-2014Chiều310A07Trần Quốc HùngXem lịch báo giảng
410A13Xem lịch báo giảng
510A03Phạm Vũ Kim PhongXem lịch báo giảng
Thứ 6, ngày 14-11-2014Sáng110A03Nguyễn Văn DụcXem lịch báo giảngÔ.T
210A03
310A07Hồ Tất ThànhXem lịch báo giảngÔ.T
410A07
Chiều110A13Phạm Vũ Kim PhongXem lịch báo giảng
210A13
310A07Lê Thị Kim UyênXem lịch báo giảng

TM TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ PHÓ

Nguyễn Đức Khanh