Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân Công dạy thay tuần 16, học kỳ 1, năm học...

[Tổ Toán – Tin học] Phân Công dạy thay tuần 16, học kỳ 1, năm học 2013 – 2014

16Tải về file này: (PHAN-CONG-DAY-THAY-DC-KHANH-TUAN-16.xls, 3KB)

CHÚ Ý: 1) HỌP TỔ TỪ TIẾT 4 CHIỀU THỨ 5 (NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2013)

2) KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO ÁN THÁNG 11: SÁNG THỨ 6, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2013 (TẠI PHÒNG ĐOÀN)