Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay tuần 23, học kỳ 2, năm học...

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 23, học kỳ 2, năm học 2013 – 2014

46
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Eakar, ngày 10 tháng 02 năm 2014

PHÂN CÔNG DẠY THAY Đ/C: VI VĂN TẢI

Tuần: 23

Thứ, ngày Buổi Tiết Lớp Môn Người dạy thay Bài dạy thay Ghi chú
Thứ 3, ngày 11 tháng 02 năm 2014 SÁNG 1 11T13 TOÁN Đc: Nguyễn Thị Yến Xem lịch báo giảng
3 11T9 TIN Đc: Lê Huy Hùng Xem lịch báo giảng
4 11T7 TOÁN Đc: Nguyễn Đình Kiều Xem lịch báo giảng
5 Đc:Võ Thị Phương Lan Xem lịch báo giảng
Thứ 4, ngày 12 tháng 02 năm 2014 SÁNG 4 11T13 TOÁN Đc: Hoàng Trọng Lập Xem lịch báo giảng
5 Đc: Lê Thị Kim Uyên Xem lịch báo giảng
Thứ 6, ngày 14 tháng 02 năm 2014 SÁNG 4 11T7 TOÁN Đc: Hồ Tất Thành Xem lịch báo giảng
5 Xem lịch báo giảng
Thứ 7, ngày 15 tháng 02 năm 2014 SÁNG 1 11T13 TOÁN Đc: Mai Bá Văn Xem lịch báo giảng
2 11T12 TIN Đc: Văn Thị Dạ Châu Xem lịch báo giảng

TM TỔ CHUYÊN MÔN    
Tổ trưởng    
    
    
    
Nguyễn Thanh Dũng