Trang chủ Tags 26/2012/TT-BGDĐT

Tag: 26/2012/TT-BGDĐT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT, bao gồm: Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về BDTX; Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về BDTX GV THPT; Phụ lục Mẫu kế hoạch BDTX cá nhân