Trang chủ Văn bản Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT

316

30/2011/TT-BGDĐT về BDTX GV THPTTải về file này: (TT30-BDGVTHPT.pdf, 181KB)

Phụ lục Mẫu kế hoạch BDTX cá nhânTải về file này: (mau-kh-bdtx-2013-2014.doc, 45KB)