Trang chủ Tags Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Tag: Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Danh sách tài khoản giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên...

Danh sách tài khoản: Tải về DS-TAI-KHOAN-THPT-NGO-GIA-TU.zip Địa chỉ đăng nhập: https://taphuan.csdl.edu.vn/ Thời giạn hoàn thành tập huấn: trước 20/10/2020.Các bước thực hiện:- Thầy...