Trang chủ Tags Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Danh sách tài khoản giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên...

Danh sách tài khoản: Tải về DS-TAI-KHOAN-THPT-NGO-GIA-TU.zip Địa chỉ đăng nhập: https://taphuan.csdl.edu.vn/ Thời giạn hoàn thành tập huấn: trước 20/10/2020.Các bước thực hiện:- Thầy...