Trang chủ Nổi bật Danh sách tài khoản giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng...

Danh sách tài khoản giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến

1640

Các bước thực hiện:

– Thầy cô đăng nhập với thông tin của mình, bổ sung thông tin cơ bản của cá nhân, đổi hình đại diện (nếu cần) và đổi lại mật khẩu.

– Tiếp theo, thầy cô vô mục Nhiệm vụ > Đăng ký môn học, chọn môn học mình đang giảng dạy để tham gia tập huấn.

 

 

– Để xem các bài tập huấn, thầy cô vô mục Học tập > Chương trình bồi dưỡng

 

– Nội dung tập huấn hiện tại gồm: 2 phần

(1) BGD TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ – GVPT (Tập huấn GV đại trà Module 1-DLK – Sở GD&DT Đăk Lăk – Chương trình THPT)

(2) Tìm hiểu về chương trình GDPT 2018 ở môn học cụ thể mà thầy cô đã chọn.

– Cuối cùng, thầy cô tham gia các bài tập huấn và làm bài khảo sát đánh giá.

– Danh sách các nội dung tập huấn gồm: 09 mô đun bồi dưỡng GVPT của ETEP:

  • GV_01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (19 môn học)
  • GV_02: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (19 môn học)
  • GV_03: Đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (19 môn học)
  • GV_04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (19 môn học)
  • GV_05: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
  • GV_06: Xây dựng văn hóa nhà trường
  • GV_07: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường
  • GV_08: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
  • GV_09: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

Chúc thầy cô thành công.