Trang chủ Tags Văn bản

Văn bản

Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG năm học 2015-2016

Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG năm học 2015-2016

Nghị định 108 và Thông tư liên tịch 01 về tinh giản biên chế,...

Nghị định 108 và Thông tư liên tịch 01 về tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi

Hướng dẫn về việc thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh hàng năm cho cán, bộ...

Hướng dẫn về việc thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh hàng năm cho cán, bộ giáo viên

Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo...

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Quyết định phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và...

Quyết định phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT – Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và...

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, Đính kèm Hướng dẫn chi tiết Giảm tải nội dung các môn và Phân phối chương trình.