Trang chủ Tags Văn bản

Văn bản

Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Công văn của UBND Tỉnh v/v hướng dẫn triển khai thu học phí, cấp...

Công văn của UBND Tỉnh v/v hướng dẫn triển khai thu học phí, cấp bù và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm...

Quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Công văn số 24/2007/QĐ-UBND – Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa...

Công văn số 24/2007/QĐ-UBND - Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở...

Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

Điều lệ các Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp...

QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ các trường trung học Số tư liệu: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành: 02-04-2007

Quy chế 40/2006/QĐ-BGDĐT – Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh...

Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT Số tư liệu: 40/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 05-10-2006