Trang chủ Tags Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm...

LỊCH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng...

Thông báo gia hạn thời gian thí sinh tự do đăng ký xét tuyển...

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các Đại học, học viện, trường đại học, cao đăng có đào tạo Ngành Giáo...

Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký xét tuyển Đại học bằng học...

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TỰ DO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC BẰNG HỌC BẠ NĂM 2023Căn cứ thực hiện: Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH năm...

Thông báo về việc hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký...

Thông báo về việc hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng