Trang chủ Tags Đáp án

Tag: Đáp án

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Sử, Địa,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1ZdRM6YAW9_Uxd0EvTwW8zkpD5uX4kOT-?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Sử, Địa,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1CetWVn1kHSssy_oV_a9Ibxu_w7bSxP5i?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Lý, Hóa,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6oC_tRhhrvr7uvaq-CN_avFXrcDskW3?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WPBQ1lV3imPmlaTGJPorq5f03Rohrckl?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: T. Anh,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1uQSFj0mg8RtgoesUg6n0D40iqdmZZi7g?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: T. Anh,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1PRR71clEa_P4X1oIEgbxdFrGbVVexn_5?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: T. Anh,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1Z7cT_CtX8KGkzWINyA8UOc705Mk_0c0x?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: Sử, Địa,...

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1eag0R7eHexZ9XDeq4r4ZLwGpNn8EhCwe?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: Lý, Hóa,...

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/17LuR8wODJSRuxsYtAqDQbAIb64BwlBfl?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 10 HK2 lần 4...

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1a4SSa7SN8LszJHGpMgmYTdL8UcSxnqWb?usp=sharingLưu ý:Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...