Trang chủ Đề thi - Đáp án Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12:...

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: Lý, Hóa, Sinh – tuần 35, ngày 02/05/2019

480

Bài làm

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/17LuR8wODJSRuxsYtAqDQbAIb64BwlBfl?usp=sharing