Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo về việc phúc khảo bài thi THPT QG năm 2016

Thông báo về việc phúc khảo bài thi THPT QG năm 2016

72

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI

Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016

___________

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 22/7/2016 đến hết ngày 29/7/2016;

– Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng văn thư trường THPT Ngô Gia Tự;

– Hồ sơ gồm: Đơn phúc khảo (theo mẫu đính kèm). Lưu ý: Phải điền đầy đủ và chính

xác các thông tin trong đơn;

– Lệ phí phúc khảo: Không đóng lệ phí.