Trang chủ Tags Hướng dẫn

Hướng dẫn

Hướng dẫn học sinh tô số báo danh, mã đề và các phương án...

1. Bút làm bài trắc nghiệm khách quan:- Dùng bút bi, hoặc bút mực để ghi thông tin: viết đầy đủ các thông tin...

Hướng dẫn sử dụng olm.vn và giám sát kiểm tra trực tuyến

Thầy cô xem lại Bản ghi hình buổi hướng dẫn sử dụng olm.vn với các vai trò: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn,...

CV 356/SGDĐT-TCCB ngày 28/3/2013 – Hướng dẫn thuyên chuyển giáo viên hàng năm

CV 356/SGDĐT-TCCB ngày 28/3/2013 - Hướng dẫn thuyên chuyển giáo viên hàng năm

Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG năm học 2015-2016

Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG năm học 2015-2016

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Hướng dẫn về việc thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh hàng năm cho cán, bộ...

Hướng dẫn về việc thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh hàng năm cho cán, bộ giáo viên

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016

Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012

Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012