Trang chủ Tags Kế hoạch lao động

Kế hoạch lao động

Kế hoạch lao động tuần 22, học kỳ 2, năm học 2016 – 2017

Kế hoạch dọn vệ sinh đón tết nguyên đán Đinh Dậu

Kế hoạch lao động tuần 15, học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

Kế hoạch lao động tuần 15, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Lịch quét sân trường (mới)

Lịch quét sân trường mới, thực hiện từ tuần 15, năm học 2016 - 2017

Kế hoạch lao động tuần 09 năm học 2016-2017

Kế hoạch dọn vệ sinh trường tuần 9 - khối 10

Lịch quét sân trường học kỳ I, năm học 2016 – 2017

Lịch quét sân trường học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Kế hoạch lao động đầu năm học 2016 – 2017

Kế hoạch lao động chuẩn bị cho năm học mới 2016 - 2017

Kế hoạch lao động đầu năm học 2015 – 2016

Kế hoạch lao động đầu năm học 2015- 2016

Kế hoạch lao động tháng 8 năm học 2014 – 2015

Kế hoạch lao động tháng 8 năm học 2014 - 2015