Trang chủ Tags Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

Kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

 Đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Học sinh phụ huynh thực hiện theo các bước sau:Truy cập địa chỉ...

Kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Học sinh phụ huynh thực hiện theo các bước sau:Truy cập địa chỉ...

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Tra cứu thông tin tuyển sinh vào lớp 10, truy cập địa chỉ: ts10.tuyensinhdaklak.edu.vn