Trang chủ Tags Kết quả kiểm tra lại

Tag: Kết quả kiểm tra lại

Kết quả kiểm tra lại năm học 2021-2022

Lưu ý: Những học sinh Ở lại lớp, 8h00 ngày 08/8/2022 đến trường gặp cô Hiệu trưởng để nhận giấy giới thiệu vào lớp mới.