Trang chủ Tags Kết quả SKKN

Tag: Kết quả SKKN

Kết quả xếp loại sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo...

DANH SÁCH XẾP LOẠI SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2019-2020 (Kèm theo Quyết định số 243 /QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2020) ĐƠN VỊ: THPT NGÔ...

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 – 2014

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 - 2014