Trang chủ Tags Kết quả SKKN

Kết quả SKKN

Kết quả xếp loại sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo...

DANH SÁCH XẾP LOẠI SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2019-2020 (Kèm theo Quyết định số 243 /QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2020) ĐƠN VỊ: THPT NGÔ...

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 – 2014

Kết quả SKKN cấp trường năm học 2013 - 2014