Trang chủ Tags Khen thưởng

Khen thưởng

Danh sách học sinh, giáo viên đề nghị khen thưởng năm học 2017-2018

Quý thầy cô, các em học sinh kiểm tra, nếu có thiếu sót báo lại cho cô Phạm Thị Dinh  trước 17h thứ 3...

Danh sách giáo viên và học sinh đề nghị khen thưởng ngày 01-6-2018

Đề nghị giáo viên và học sinh kiểm tra thông tin, điều chỉnh dữ liệu (nếu có) hạn chót 11h00 thứ 5 ngày 10/5/2018...

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự...

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự kiến)