Trang chủ Tags Khối 10

Khối 10

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1 lần...

Tải về 27 mã đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/13EM9k1VYHbix4z1tQE8g2zziA3Dy934R/view?usp=sharing Tải về 27 mã đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/1ePEYsICzH4GbGMZfkwjuGRDk5F5I_DAM/view?usp=sharing Tải về 27 mã đề Hình học: https://drive.google.com/file/d/1znQaIAPK4mrhS-xWPFqZV-O5U08-EwTu/view?usp=sharing Bài làm lần này có một...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1 lần...

Tải về 27 mã đề Vật lí: https://drive.google.com/file/d/1ouxLDgFpZExmmh5PE3ZN2NLkwnXng2Vs/view?usp=sharing Tải về 27 mã đề Đại số: https://drive.google.com/file/d/1ITm4Wguof8Tk1MlzGPVfTvhQpCQeKffq/view?usp=sharing Các em xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1kbKVEO1cVmNzy7cPpJlpATZKEU8TBKJV?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1 lần...

Tải về Đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1WuX5tlVX4nDDN0UHUgnbV5JMw3DQCKMK/view?usp=sharing   Tải về Đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/1H_U2HOQPxU6V9j4seNHRpuN87SahJJMu/view?usp=sharing Tải về Đề Đại số: https://drive.google.com/file/d/1RGtn7yQmeZoPhhWpKM4AUTIT0GUh6Ckt/view?usp=sharing Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1kzd2UpiwFInPTva8hI68fXYDKxL4I0MI?usp=sharing

Đề & Đáp án Văn 10, lớp 10T7,8,13,14 (bài viết số 1&2), hk1, 2011-2012

Đề & Đáp án Văn 10, lớp 10T7,8,13,14 (bài viết số 1&2), hk1, 2011-2012

Đề & Đáp án Tiếng Anh 10, KTra 45p Tuần 12, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Tiếng Anh 10, KTra 45p Tuần 12, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Đại số 10, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Đại số 10, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Sinh học 10, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Sinh học 10, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Hình học 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Hình học 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Vật lý 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Vật lý 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011