Trang chủ Tài liệu học tập Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1...

Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1 lần 3 (T. Anh, Hóa học, Hình học) – tuần 13, ngày 16/11/2018

1277

Bài làm

Bài làm lần này có một số lưu ý sau:

 1. P01 – 100016 (Hoàng Lê Quỳnh Anh) tô, ghi sai SBD (000016)
 2. P01 – 100022 (Nguyễn Hoàng Anh) trả lời nhiều câu 2 phương án
 3. P02 – 100041 (Lương Phương Nhật Bình) tô, ghi sai SBD (00041)
 4. P05 – 100126 (Lê Thị Hồng Hải) không tô SBD
 5. P05 – 100135 (H Hăng Mlô) tô, ghi sai SBD (000135)
 6. P06 – 100141 (Lê Mỹ Hân), ghi sai SBD (000141), không tô SBD
 7. P06 – 100150 (Nguyễn Thị Thu Hiền), tô sai quy cách SBD, mã đề
 8. P08 – 100210 (Phạm Ngọc Hưng) ghi, tô sai SBD (200210)
 9. P09 – 100220 (Nguyễn Thị Quỳnh Hương) tô sai quy cách mã đề
 10. P09 – 100232 (Trịnh Xuân Khoa) ghi, tô sai SBD (200232)
 11. P10 – 100255 (Trần Thị Linh) tô sai quy cách mã đề
 12. P11 – 100286 (Nguyễn Sỹ Minh) tô sai SBD (100285)
 13. P12 – 100315 (Đặng Hữu Nghiệp) ghi, tô sai SBD (000315)
 14. P21 – 100560 (H Vi Niê) ghi, tô sai SBD (100506)
 15. P22 – 100568 (Nguyễn Sơn Vinh) ghi, tô sai SBD (00568)
 16. P22 – 100579 (Hồ Triệu Vy) tô quy cách SBD và Mã đề.

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1NUIQJXuYf-7K90bHXPgmqk5bKSFYf1KF?usp=sharing