Trang chủ Tags Kiểm tra online

Tag: Kiểm tra online

[7h30 09.01.2022 – KIỂM TRA THỬ] Kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022...

Để chủ động trong tình huống nếu có thể phải thực hiện kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 bằng phương thức...

Hướng dẫn sử dụng olm.vn và giám sát kiểm tra trực tuyến

Thầy cô xem lại Bản ghi hình buổi hướng dẫn sử dụng olm.vn với các vai trò: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn,...