Trang chủ Tags Kỳ thi Đánh giá năng lực

Tag: Kỳ thi Đánh giá năng lực

Các thông báo về kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 của Đại...

CÁC MỐC THỜI GIAN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-TP.HCM NĂM 20241. Thông tin ngày đăng ký, ngày thi, địa điểm thi1.1. Đợt...