Trang chủ Tags Lập đội tuyển

Lập đội tuyển

Danh sách thí sinh (kèm số báo danh, phòng thi) dự thi lập đội...

Lưu ý: Học sinh Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, nếu có sai sót, thông báo cho cô Phạm Thị Dinh để điều chỉnh.

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia năm học 2016-2017

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia năm học 2016-2017