Trang chủ Tags NCKHSPƯD

NCKHSPƯD

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và cuộc thi KHKT dành cho học...

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2014-2015

Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm...

NCKHSPƯD còn có ý nghĩa quan trọng giúp cho GV, CBQL nhìn lại quá trình để tự điều chỉnh PP dạy & học, PP giáo dục học sinh cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.