Trang chủ Tài liệu giảng dạy Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học...

Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

331

NCKHSPUDNghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng( NCKHSPƯD) được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới trong khoảng mười năm gần đây. Hiện tại, các nước trong khu vực đang thực hiện như: Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc… Trong lời nói đầu trong cuốn tài liệu: Tập huấn về NCKHSPƯD của hai tác giả: TS. Soh Kay Cheng và TS. Christopher Tan có nêu:
Giáo viên trong thế kỷ 21 đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn bao giờ hết. Từ những năm 90 trở lại đây, nhiều nước đã và đang thực hiện cải cách giáo dục để đối mặt với sự phát triển nhanh chóng của thế giới. Các quốc gia này đặt ra yêu cầu và mục tiêu giáo dục cao hơn nhằm đào tạo HS đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện đại đồng thời cũng yêu cầu giáo viên áp dụng phương pháp dạy học mới, xây dựng tài liệu giảng dạy mới và thực thi các biện pháp quản lý mới. Nghiên cứu khoa học ứng dụng là một phần trong việc phát triển chuyên môn của giáo viên thế kỷ 21. Trong nghiên cứu khoa học ứng dụng, giáo viên đạt được các kỹ năng: thực hiện nghiên cứu; giải quyết vấn đề; nhìn lại cả quá trình nghiên cứu và tự đánh giá; giao tiếp và hợp tác. Trong quá trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, giáo viên nghiên cứu kết quả học tập của học sinh liên quan tới việc giảng dạy của họ. Quy trình này giúp giáo viên hiểu thực tế giảng dạy của chính họ và tiếp tục theo dõi sự tiến bộ trong học tập của học sinh” (Rawlinson & Little, 2004).

Ý tưởng về NCKHSPƯD xuất phát từ việc: có thể nhận dạng và tìm hiểu rõ nhất nguyên nhân của các vấn đề và hệ quả trong giáo dục ở chính những nơi có sự tác động, đó là lớp học và trường học. Thông qua việc tích hợp nghiên cứu vào các môi trường này và thu hút sự tham gia của những người có liên quan vào hoạt động nghiên cứu, chúng ta có thể áp dụng tức thời kết quả nghiên cứu và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn” (Guskey, 2000).

Tài liệu NCKHSPƯD nhằm giúp cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục  Việt Nam hiểu rõ hơn về khái niệm, ý nghĩa, quy trình, phương pháp NCKHSPƯD đã được chuẩn hoá quốc tế hiện đang được thực hiện rộng rãi tại các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan… Tại các nước này, NCKHSPƯD không chỉ là công việc của những nhà nghiên cứu giáo dục mà nó đã trở thành công việc thường xuyên của giáo viên.

NCKHSPƯD nhằm nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp/tác động để thay đổi những hạn chế, yếu kém của hiện trạng giáo dục (trong phạp vi hẹp, môn học, lớp học, trường học…). Đồng thời thông qua NCKHSPƯD, giáo viên, cán bộ quản lý được nâng cao về năng lực chuyên môn, có cơ hội để chia sẻ, học tập những bài học hay, những kinh nghiệm tốt để áp dụng vào thực tế, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.

NCKHSPƯD còn có ý nghĩa quan trọng giúp cho GV, CBQL nhìn lại quá trình để tự điều chỉnh PP dạy & học, PP giáo dục học sinh cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Sử dụng đúng mức NCKHSPƯD trong nhà trường, có thể mang lại nhiều lợi ích vì:

  • Giúp các GV có tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn để cải thiện nhà trường;
  • Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định trong giảng dạy vì NCKHSPƯD tạo cơ sở vững chắc cho việc ra quyết định;
  • Thúc đẩy các GV rèn luyện phương pháp nhìn lại cả quá trình và tự đánh giá;
  • Truyền động lực và cam kết không ngừng hoàn thiện;
  • Tác động trực tiếp tới thực tiễn giảng dạy, học tập và quản lý;
  • Thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của GV. Khi GV đã thực hiện NCKHSPƯD thì họ sẽ không dễ dàng chấp nhận những việc làm chỉ mang tính lý thuyết, thể hiện phương pháp mới một cách hình thức hoặc chỉ dựa vào giá trị bề ngoài của chúng…”

NỘI DUNG TÀI LIỆU

A. Giới thiệu về NCKHSPƯD

B. Cách tiến hành NCKHSPƯD

C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD

D. Đánh giá đề tài NCKHSPƯD

E. Bài tập thực hành

Tải tài liệu 1:

Tải tài liệu 2: