Trang chủ Tags Ngữ văn

Ngữ văn

Đề & Đáp án Ngữ văn 11, KTra 90p Tuần 13, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 11, KTra 90p Tuần 13, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 90p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 90p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 12, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 12, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 11, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 11, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 90p Tuần 03, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 90p Tuần 03, HK 1, 2010-2011

Môn ngữ văn: hiểu tư tưởng tác giả đề cập

Môn ngữ văn: hiểu tư tưởng tác giả đề cập Đặc thù của môn văn là môn khoa học - nghệ thuật. Vì thế bạn cần tạo hứng thú trong việc học văn, bồi dưỡng lòng yêu mến, thật sự thoải mái khi tiếp cận. Đó là tiền đề cho việc thực hiện tốt bài thi môn ngữ văn ở bất cứ ngưỡng cửa thi cử nào. Để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc đồng thời đạt kết quả cao khi làm bài thi môn văn, bạn lưu ý những vấn đề sau:

Danh sách giáo viên tổ Ngữ văn

Danh sách giáo viên tổ Ngữ văn.